Tarot Readings

Tarot readings als een weg tot zelfkennis en zelfreflectie

In onze tijd gebruikt men Tarot readings als een weg tot zelfkennis en zelfreflectie. Daarmee ontwikkelde het spel zich van voorspellend medium, tot een volwaardige spiegel van ons innerlijke landschap. Dit past in de hedendaagse tendens van persoonlijke ontwikkeling en zelfbewustzijn. Stillaan leren we dat we het meestal zelf zijn – en niet het zozeer lot – die met ons denken en doen, onze levensweg bepaalt. We leren in te zien dat wat ons zogenaamd overkomt, grotendeels wordt bepaald door onze eigen keuzes Dat schept enorme mogelijkheden om je levensloop zelf bij te sturen.

Onbewuste denkprocessen liggen vaak aan de basis van de gebeurtenissen in ons leven. Reacties vanuit onder andere oude trauma’s en angsten beïnvloeden de beslissingen die we nemen. Gedachten zijn krachten. met onze gedachten trekken we aan of stoten we af. Steeds meer worden mensen zich daarvan bewust en leren daarnaar te leven. Tarot readings helpen om deze innerlijke processen in kaart te brengen, waar ze vandaan komen en alsook de gevolgen ervan.

Het tarotspel -en alle divinatiekaarten in het algemeen- is een eigenzinnig medium. Het is geschikt om contact te leggen met die delen van onszelf, waar we in het leven van alledag doorgaans maar weinig besef van hebben. Van ons collectieve onderbewuste tot de meest verheven bovenbewuste wijsheden, weten en kennis. Het mooie daarvan is dat met tarot readings, de weg die de vrager aflegt, ons brengt bij de wijsheid en inzichten vanuit zijn eigen ervaringen.

Tarot readings en de toekomst

De toepassing tarot readings als voorspellend medium ligt voor mij op de achtergrond. Er zijn teveel factoren die de “toekomst” beïnvloeden. Eventuele gevolgtrekkingen uit eigen gedrag, beslissingen of waarschuwingen kunnen wel naar voren komen in tarot readings.

De eigen verantwoordelijkheid en de menselijke vrijheid zijn essentiële voorwaarden van ons bestaan. Daarom is het belangrijk te weten dat elk individu zélf het beste in staat is te oordelen of hij een tarot reading als waardevol beschouwt. Eerlijkheid richting jezelf is dan wel een voorwaarde.

De eigen verantwoordelijkheid en de menselijke vrijheid zijn essentiële voorwaarden van ons bestaan. Daarom is het belangrijk te weten dat elk individu zélf het beste in staat is te oordelen of hij een tarot reading als waardevol beschouwt. Eerlijkheid richting jezelf is dan wel een voorwaarde.

Wil je zelf een tarot reading ervaren? Kijk dan ook eens bij “Tarot readings” in mijn winkel